• IMG 8746 Large -19437-120-90-80-c
 • IMG 8714 Large -19411-800-600-80
 • IMG 8714 Large -19411-120-90-80-c
 • IMG 8755 Large -19443-800-600-80
 • IMG 8764 Large -19452-600-450-80
 • IMG 8766 Large -19453-800-600-80
 • IMG 8710 Large -19410-800-600-80
 • IMG 8803 Large -19481-600-450-80
 • IMG 8779 Large -19464-120-90-80-c
 • IMG 8756 Large -19444-600-450-80
 • IMG 8710 Large -19410-120-90-80-c
 • IMG 8706 Large -19406-120-90-80-c
 • IMG 8800 Large -19478-800-600-80
 • IMG 8708 Large -19408-600-450-80
 • IMG 8779 Large -19464-800-600-80
 • IMG 8720 Large -19416-800-600-80
 • IMG 8795 Large -19475-120-90-80-c
 • IMG 8729 Large -19424-120-90-80-c
 • IMG 8812 Large -19488-600-450-80
 • IMG 8811 Large -19487-600-450-80
 • IMG 8762 Large -19450-120-90-80-c
 • IMG 8807 Large -19485-600-450-80
 • IMG 8789 Large -19471-120-90-80-c
 • IMG 8762 Large -19450-600-450-80
 • IMG 8807 Large -19485-120-90-80-c
 • IMG 8708 Large -19408-120-90-80-c
 • IMG 8709 Large -19409-800-600-80
 • IMG 8704 Large -19405-120-90-80-c
 • IMG 8700 Large -19401-600-450-80
 • IMG 8823 Large -19499-800-600-80
 • IMG 8811 Large -19487-120-90-80-c
 • IMG 8701 Large -19402-800-600-80
 • IMG 8746 Large -19437-800-600-80
 • IMG 8772 Large -19457-800-600-80
 • IMG 8749 Large -19439-600-450-80
 • IMG 8716 Large -19413-600-450-80
 • IMG 8812 Large -19488-120-90-80-c
 • IMG 8822 Large -19498-120-90-80-c
 • IMG 8750 Large -19440-800-600-80
 • IMG 8757 Large -19445-120-90-80-c
 • IMG 8726 Large -19421-800-600-80
 • IMG 8707 Large -19407-120-90-80-c
 • IMG 8819 Large -19495-800-600-80
 • IMG 8748 Large -19438-120-90-80-c
 • IMG 8727 Large -19422-600-450-80
 • IMG 8766 Large -19453-120-90-80-c
 • IMG 8824 Large -19500-120-90-80-c
 • IMG 8777 Large -19462-600-450-80
 • IMG 8768 Large -19454-800-600-80
 • IMG 8794 Large -19474-120-90-80-c
 • IMG 8728 Large -19423-600-450-80
 • IMG 8784 Large -19468-120-90-80-c
 • IMG 8750 Large -19440-600-450-80
 • IMG 8723 Large -19419-120-90-80-c
 • IMG 8813 Large -19489-120-90-80-c
 • IMG 8734 Large -19429-800-600-80
 • IMG 8745 Large -19436-600-450-80
 • IMG 8720 Large -19416-600-450-80
 • IMG 8791 Large -19472-600-450-80
 • IMG 8804 Large -19482-120-90-80-c
 • IMG 8818 Large -19494-600-450-80
 • IMG 8729 Large -19424-600-450-80
 • IMG 8736 Large -19431-800-600-80
 • IMG 8795 Large -19475-600-450-80
 • IMG 8739 Large -19433-800-600-80
 • IMG 8732 Large -19427-800-600-80
 • IMG 8769 Large -19455-600-450-80
 • IMG 8821 Large -19497-120-90-80-c
 • IMG 8723 Large -19419-600-450-80
 • IMG 8788 Large -19470-800-600-80
 • IMG 8819 Large -19495-600-450-80
 • IMG 8731 Large -19426-600-450-80
 • IMG 8719 Large -19415-800-600-80
 • IMG 8799 Large -19477-800-600-80
 • IMG 8773 Large -19458-600-450-80
 • IMG 8735 Large -19430-600-450-80
 • IMG 8799 Large -19477-120-90-80-c
 • IMG 8707 Large -19407-600-450-80
 • IMG 8817 Large -19493-800-600-80
 • IMG 8784 Large -19468-800-600-80
 • IMG 8704 Large -19405-600-450-80
 • IMG 8726 Large -19421-600-450-80
 • IMG 8758 Large -19446-600-450-80
 • IMG 8737 Large -19432-120-90-80-c
 • IMG 8782 Large -19466-120-90-80-c
 • IMG 8708 Large -19408-800-600-80
 • IMG 8703 Large -19404-800-600-80
 • IMG 8755 Large -19443-600-450-80
 • IMG 8734 Large -19429-120-90-80-c
 • IMG 8811 Large -19487-800-600-80
 • IMG 8735 Large -19430-800-600-80
 • IMG 8724 Large -19420-120-90-80-c
 • IMG 8805 Large -19483-120-90-80-c
 • IMG 8801 Large -19479-600-450-80
 • IMG 8752 Large -19441-120-90-80-c
 • IMG 8782 Large -19466-600-450-80
 • IMG 8763 Large -19451-120-90-80-c
 • IMG 8761 Large -19449-800-600-80
 • IMG 8820 Large -19496-600-450-80
 • IMG 8810 Large -19486-120-90-80-c
 • IMG 8745 Large -19436-800-600-80
 • IMG 8733 Large -19428-600-450-80
 • IMG 8706 Large -19406-800-600-80
 • IMG 8710 Large -19410-600-450-80
 • IMG 8750 Large -19440-120-90-80-c
 • IMG 8823 Large -19499-120-90-80-c
 • IMG 8755 Large -19443-120-90-80-c
 • IMG 8800 Large -19478-120-90-80-c
 • IMG 8776 Large -19461-800-600-80
 • IMG 8764 Large -19452-800-600-80
 • IMG 8783 Large -19467-120-90-80-c
 • IMG 8815 Large -19491-600-450-80
 • IMG 8721 Large -19417-800-600-80
 • IMG 8802 Large -19480-120-90-80-c
 • IMG 8729 Large -19424-800-600-80
 • IMG 8772 Large -19457-600-450-80
 • IMG 8716 Large -19413-800-600-80
 • IMG 8797 Large -19476-120-90-80-c
 • IMG 8760 Large -19448-600-450-80
 • IMG 8718 Large -19414-120-90-80-c
 • IMG 8702 Large -19403-120-90-80-c
 • IMG 8820 Large -19496-800-600-80
 • IMG 8773 Large -19458-120-90-80-c
 • IMG 8739 Large -19433-600-450-80
 • IMG 8715 Large -19412-800-600-80
 • IMG 8787 Large -19469-600-450-80
 • IMG 8756 Large -19444-120-90-80-c
 • IMG 8793 Large -19473-600-450-80
 • IMG 8813 Large -19489-600-450-80
 • IMG 8799 Large -19477-600-450-80
 • IMG 8731 Large -19426-800-600-80
 • IMG 8757 Large -19445-800-600-80
 • IMG 8806 Large -19484-600-450-80
 • IMG 8819 Large -19495-120-90-80-c
 • IMG 8733 Large -19428-120-90-80-c
 • IMG 8731 Large -19426-120-90-80-c
 • IMG 8730 Large -19425-800-600-80
 • IMG 8743 Large -19435-800-600-80
 • IMG 8730 Large -19425-600-450-80
 • IMG 8783 Large -19467-800-600-80
 • IMG 8793 Large -19473-120-90-80-c
 • IMG 8810 Large -19486-800-600-80
 • IMG 8774 Large -19459-120-90-80-c
 • IMG 8780 Large -19465-120-90-80-c
 • IMG 8719 Large -19415-600-450-80
 • IMG 8804 Large -19482-800-600-80
 • IMG 8727 Large -19422-120-90-80-c
 • IMG 8700 Large -19401-120-90-80-c
 • IMG 8719 Large -19415-120-90-80-c
 • IMG 8812 Large -19488-800-600-80
 • IMG 8818 Large -19494-120-90-80-c
 • IMG 8791 Large -19472-800-600-80
 • IMG 8766 Large -19453-600-450-80
 • IMG 8768 Large -19454-120-90-80-c
 • IMG 8715 Large -19412-120-90-80-c
 • IMG 8803 Large -19481-120-90-80-c
 • IMG 8745 Large -19436-120-90-80-c
 • IMG 8775 Large -19460-800-600-80
 • IMG 8702 Large -19403-600-450-80
 • IMG 8768 Large -19454-600-450-80
 • IMG 8779 Large -19464-600-450-80
 • IMG 8702 Large -19403-800-600-80
 • IMG 8701 Large -19402-120-90-80-c
 • IMG 8760 Large -19448-800-600-80
 • IMG 8769 Large -19455-800-600-80
 • IMG 8775 Large -19460-120-90-80-c
 • IMG 8802 Large -19480-600-450-80
 • IMG 8761 Large -19449-600-450-80
 • IMG 8721 Large -19417-120-90-80-c
 • IMG 8761 Large -19449-120-90-80-c
 • IMG 8763 Large -19451-800-600-80
 • IMG 8791 Large -19472-120-90-80-c
 • IMG 8727 Large -19422-800-600-80
 • IMG 8821 Large -19497-600-450-80
 • IMG 8778 Large -19463-120-90-80-c
 • IMG 8722 Large -19418-600-450-80
 • IMG 8774 Large -19459-800-600-80
 • IMG 8759 Large -19447-800-600-80
 • IMG 8718 Large -19414-600-450-80
 • IMG 8801 Large -19479-120-90-80-c
 • IMG 8748 Large -19438-800-600-80
 • IMG 8816 Large -19492-800-600-80
 • IMG 8703 Large -19404-120-90-80-c
 • IMG 8728 Large -19423-800-600-80
 • IMG 8816 Large -19492-120-90-80-c
 • IMG 8789 Large -19471-800-600-80
 • IMG 8748 Large -19438-600-450-80
 • IMG 8740 Large -19434-800-600-80
 • IMG 8772 Large -19457-120-90-80-c
 • IMG 8778 Large -19463-800-600-80
 • IMG 8707 Large -19407-800-600-80
 • IMG 8721 Large -19417-600-450-80
 • IMG 8703 Large -19404-600-450-80
 • IMG 8782 Large -19466-800-600-80
 • IMG 8805 Large -19483-800-600-80
 • IMG 8709 Large -19409-600-450-80
 • IMG 8746 Large -19437-600-450-80
 • IMG 8788 Large -19470-600-450-80
 • IMG 8780 Large -19465-600-450-80
 • IMG 8775 Large -19460-600-450-80
 • IMG 8802 Large -19480-800-600-80
 • IMG 8732 Large -19427-120-90-80-c
 • IMG 8764 Large -19452-120-90-80-c
 • IMG 8824 Large -19500-800-600-80
 • IMG 8743 Large -19435-600-450-80
 • IMG 8774 Large -19459-600-450-80
 • IMG 8704 Large -19405-800-600-80
 • IMG 8787 Large -19469-120-90-80-c
 • IMG 8715 Large -19412-600-450-80
 • IMG 8822 Large -19498-800-600-80
 • IMG 8784 Large -19468-600-450-80
 • IMG 8722 Large -19418-800-600-80
 • IMG 8797 Large -19476-600-450-80
 • IMG 8777 Large -19462-120-90-80-c
 • IMG 8771 Large -19456-600-450-80
 • IMG 8783 Large -19467-600-450-80
 • IMG 8728 Large -19423-120-90-80-c
 • IMG 8823 Large -19499-600-450-80
 • IMG 8737 Large -19432-600-450-80
 • IMG 8795 Large -19475-800-600-80
 • IMG 8794 Large -19474-800-600-80
 • IMG 8814 Large -19490-120-90-80-c
 • IMG 8736 Large -19431-600-450-80
 • IMG 8800 Large -19478-600-450-80
 • IMG 8817 Large -19493-120-90-80-c
 • IMG 8797 Large -19476-800-600-80
 • IMG 8716 Large -19413-120-90-80-c
 • IMG 8763 Large -19451-600-450-80
 • IMG 8801 Large -19479-800-600-80
 • IMG 8813 Large -19489-800-600-80
 • IMG 8714 Large -19411-600-450-80
 • IMG 8736 Large -19431-120-90-80-c
 • IMG 8787 Large -19469-800-600-80
 • IMG 8789 Large -19471-600-450-80
 • IMG 8822 Large -19498-600-450-80
 • IMG 8754 Large -19442-120-90-80-c
 • IMG 8769 Large -19455-120-90-80-c
 • IMG 8749 Large -19439-120-90-80-c
 • IMG 8806 Large -19484-800-600-80
 • IMG 8793 Large -19473-800-600-80
 • IMG 8740 Large -19434-600-450-80
 • IMG 8709 Large -19409-120-90-80-c
 • IMG 8815 Large -19491-120-90-80-c
 • IMG 8726 Large -19421-120-90-80-c
 • IMG 8758 Large -19446-120-90-80-c
 • IMG 8718 Large -19414-800-600-80
 • IMG 8752 Large -19441-800-600-80
 • IMG 8771 Large -19456-800-600-80
 • IMG 8771 Large -19456-120-90-80-c
 • IMG 8754 Large -19442-600-450-80
 • IMG 8723 Large -19419-800-600-80
 • IMG 8701 Large -19402-600-450-80
 • IMG 8732 Large -19427-600-450-80
 • IMG 8778 Large -19463-600-450-80
 • IMG 8780 Large -19465-800-600-80
 • IMG 8804 Large -19482-600-450-80
 • IMG 8814 Large -19490-800-600-80
 • IMG 8815 Large -19491-800-600-80
 • IMG 8818 Large -19494-800-600-80
 • IMG 8733 Large -19428-800-600-80
 • IMG 8776 Large -19461-120-90-80-c
 • IMG 8724 Large -19420-800-600-80
 • IMG 8740 Large -19434-120-90-80-c
 • IMG 8739 Large -19433-120-90-80-c
 • IMG 8724 Large -19420-600-450-80
 • IMG 8760 Large -19448-120-90-80-c
 • IMG 8757 Large -19445-600-450-80
 • IMG 8821 Large -19497-800-600-80
 • IMG 8706 Large -19406-600-450-80
 • IMG 8805 Large -19483-600-450-80
 • IMG 8749 Large -19439-800-600-80
 • IMG 8720 Large -19416-120-90-80-c
 • IMG 8762 Large -19450-800-600-80
 • IMG 8734 Large -19429-600-450-80
 • IMG 8788 Large -19470-120-90-80-c
 • IMG 8803 Large -19481-800-600-80
 • IMG 8759 Large -19447-600-450-80
 • IMG 8817 Large -19493-600-450-80
 • IMG 8754 Large -19442-800-600-80
 • IMG 8776 Large -19461-600-450-80
 • IMG 8820 Large -19496-120-90-80-c
 • IMG 8758 Large -19446-800-600-80
 • IMG 8730 Large -19425-120-90-80-c
 • IMG 8824 Large -19500-600-450-80
 • IMG 8794 Large -19474-600-450-80
 • IMG 8722 Large -19418-120-90-80-c
 • IMG 8752 Large -19441-600-450-80
 • IMG 8777 Large -19462-800-600-80
 • IMG 8810 Large -19486-600-450-80
 • IMG 8735 Large -19430-120-90-80-c
 • IMG 8816 Large -19492-600-450-80
 • IMG 8737 Large -19432-800-600-80
 • IMG 8700 Large -19401-800-600-80
 • IMG 8806 Large -19484-120-90-80-c
 • IMG 8807 Large -19485-800-600-80
 • IMG 8756 Large -19444-800-600-80
 • IMG 8759 Large -19447-120-90-80-c
 • IMG 8773 Large -19458-800-600-80
 • IMG 8743 Large -19435-120-90-80-c
 • IMG 8814 Large -19490-600-450-80
 • Forsíða

Páskar 2018

Nú er páskafríið að skella á!
Síðasti kennsludagur fyrir páska er föstudagurinn 23. mars og fyrsti kennsludagur eftir páska verður þriðjudagurinn 3. apríl.
Gleðilega páska, kæru foreldrar og nemendur.
paskar2017

Prenta | Netfang

Stærðfræðikeppni grunnskólanema

Miðvikudaginn 14. mars hélt Borgarholtsskóli árlegu stærðfræðikeppnina fyrir grunnskólanemendur. Nemendum í 8., 9. og 10 bekk úr skólum í Grafarvogi, Grafarholti, Mosfellsbæ, Kjalanesi, Árbæ og Breiðholti var boðin þátttaka.
Alls mættu 85 nemendur og spreyttu sig á stærðfræðiþrautum, 22 nemendur úr 8. bekk, 30  nemendur úr 9. bekk og 33 nemendur úr 10. bekk.
Íris Elfa Sigurðardóttir kennari í stærðfræði í Borgarholtsskóla skipulagði og sá um framkvæmd keppninnar.
Verðlaunaafhending fór fram miðvikudaginn 21. mars. kl. 16.30.
Nemendur Kelduskólu stóðu sig mjög vel, að venju.
Signý Hjartardóttir lenti í 3. sæti í 10. bekkjar keppninni og Guðrún Lilja Pálsdóttir hafnaði í 9-.10. sæti í 9. bekkjar keppninni.
Hér má svo sjá þær Guðrúnu Lilju og Signýju með stærðfræðikennara sínum, Andra Þór Kristjánssyni.

stækeppni borgó2

Prenta | Netfang

Skáksveitin okkar

Skáksveit Kelduskóla tók þátt í Miðgarðsmótinu á föstudaginn og stóð sig vel. Til hamingju með árangurinn: Andri Sigfús, Óli Fannar, Natan, Sigurður, Ívar og Eldar.

skáksveit keldu 20. mars 2018 Large

Prenta | Netfang